IAO Verdrag nr. 182 betreffende het verbod van de ergste vormen van kinderarbeid en de onmiddellijke actie met het oog op de afschaffing ervan

Korte inhoud: De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) wil, door een verdrag en een aanbeveling aan te nemen, haar mondiale strijd tegen de afschaffing van kinderarbeid versterken.

Aanneming: 17/06/1999

Bekrachtiging en afkondiging: 21/12/2001

Publicatie decreet in Staatsblad: 29/01/2002

Publicatie tekst in Staatsblad: 01/10/2002

Internationale ratificatie: 08/05/2002

Inwerkingtreding: 08/05/2003

pdf bestand345_Nederlandse vertaling.pdf (178 kB)

pdf bestand345_Ondertekende akte in het Frans.pdf (73 kB)

pdf bestand345_Agreement in English.pdf (57 kB)

pdf bestand345_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (202 kB)

pdf bestand345_Advies van de Raad van State.pdf (55 kB)

pdf bestand345_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (246 kB)

pdf bestand345_Decreet.pdf (114 kB)