IAO-verdrag nr. 175 betreffende deeltijdwerk

Korte inhoud: De conventie beantwoordt aan de noodzaak om de bescherming van deeltijdwerkers te waarborgen op het gebied van toegang tot de arbeidsmarkt, arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid.

Aanneming: 24/06/1994

Bekrachtiging en afkondiging: 19/03/2004

Publicatie decreet in Staatsblad: 03/05/2004

Publicatie tekst in Staatsblad: 27/06/2019

Internationale ratificatie: 08/06/2016

Inwerkingtreding: 08/07/2017

pdf bestand455_Vertaling van de akte in het Nederlands.pdf (209 kB)

pdf bestand455_Wijziging aanbeveling in het Nederlands.pdf (276 kB)

pdf bestand455_Akte in het Frans.pdf (81 kB)

pdf bestand455_Agreement in English.pdf (51 kB)

pdf bestand455_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (246 kB)

pdf bestand455_Advies van de SERV.pdf (29 kB)

pdf bestand455_Advies van de SERV (uitgebreid).pdf (236 kB)

pdf bestand455_Advies van de Raad van State.pdf (111 kB)

pdf bestand455_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (243 kB)

pdf bestand455_Decreet.pdf (64 kB)