IAO-overeenkomst nr. 156 betreffende gelijke kansen en gelijke behandeling van mannelijke en vrouwelijke arbeiders: arbeiders met gezinsverantwoordelijkheid

Korte inhoud: Het verdrag heeft tot doel de werkelijke gelijkheid van kansen en gelijke behandeling van mannelijke en vrouwelijke werknemers en meer bepaald werknemers met gezinsverantwoordelijkheid te bevorderen.

Aanneming: 24/06/1981

Bekrachtiging en afkondiging: 23/11/2007

Publicatie decreet in Staatsblad: 25/02/2008

Publicatie tekst in Staatsblad: 27/06/2019

Internationale ratificatie: 10/04/2015

Inwerkingtreding: 10/06/2015

pdf bestand200_Nederlandse vertaling.pdf (137 kB)

pdf bestand200_Ondertekende akte in het Frans.pdf (79 kB)

pdf bestand200_Agreement in English.pdf (70 kB)

pdf bestand200_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (308 kB)

pdf bestand200_Advies van de SERV.pdf (21 kB)

pdf bestand200_Advies van de SERV bis.pdf (158 kB)

pdf bestand200_Advies van de Raad van State.pdf (1.49 MB)

pdf bestand200_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (170 kB)

pdf bestand200_Decreet.pdf (106 kB)