IAO-overeenkomst nr. 130 betreffende geneeskundige verzorgingen en uitkeringen bij ziekte

Korte inhoud: Het verdrag nr. 130 wil bepaalde voorstellen herzien die aangenomen werden in het verdrag nr. 24 betreffende de ziekteverzekering van arbeiders in de industrie en de handel en van huispersoneel (1927) en in het verdrag nr. 25 betreffende de ziekteverzekering van landarbeiders (1927).

Aanneming: 25/06/1969

Bekrachtiging en afkondiging: 04/07/2008

Publicatie decreet in Staatsblad: 29/08/2008

pdf bestand189_Vertaling van de akte en de bijlagen in het Nederlands.pdf (278 kB)

pdf bestand189_Convention in English.pdf (248 kB)

pdf bestand189_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (305 kB)

pdf bestand189_Advies van de SERV.pdf (158 kB)

pdf bestand189_Advies van de Raad van State.pdf (232 kB)

pdf bestand189_Verslag commssie Vlaams Parlement.pdf (144 kB)

pdf bestand189_Decreet.pdf (68 kB)