"Human Resources for Health" (WHO) Mozambique (2005)

Project: uittbreiding gezondheidspersoneel Mozambique

begunstigde: WHO 

Tijdsduur: 2005-2011

Budget: 587.600 euro

Het “Human Resources for Health” programma (HRH) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft als doel het Mozambikaans ministerie van gezondheidszorg te versterken, zodat het bestand van beschikbaar gezondheidspersoneel uitgebreid kan worden om zo uiteindelijk ook betere gezondheidsdiensten aan te bieden aan de lokale bevolking.

Met 0,03 artsen en 0,21 verplegers per 1.000 inwoners heeft Mozambique één van de laagste densiteiten van gezondheidswerkers van Afrika. Mozambique heeft een groot tekort aan basisgezondheidswerkers, maar ook een tekort aan hoger geschoolde artsen en verplegers. Daarnaast is het gezondheidspersoneel ook ongelijk verdeeld tussen stedelijke en landelijke gebieden, waardoor de toegang tot basisgezondheidszorg voor de allerarmsten erg moeilijk blijft. Het tekort aan personeelscapaciteit wordt veruit als de belangrijkste barrière gezien in de gezondheidssector en wordt erkend als het grootste probleem om de millenniumdoelstellingen te behalen.

Met de hulp van WHO heeft het Mozambikaanse ministerie van gezondheidszorg een ontwikkelingsplan voor het “Human Resources for Health” programma ontwikkeld met als doel het aantal gezondheidswerkers per 1.000 inwoners tegen 2015 te verdubbelen.