Hongarije

Veel Vlamingen kennen Hongarije vandaag als vakantiebestemming, denk maar aan het prachtige Balatonmeer. Maar de banden tussen Vlaanderen en Hongarije dateren al van veel vroeger. In de 18de eeuw maakten zowel Vlaanderen als Hongarije deel uit van het grote Habsburgse Rijk.  

In 1994 ondertekenden toenmalig Vlaams Minister-president, Luc van den Brande, en de Hongaarse Minister van Industrie en Handel, Laszlo Pál, het Samenwerkingsverdrag tussen de Vlaamse Regering en de Republiek Hongarije. De samenwerking gaat zeer ruim; van de uitbreiding van de economische betrekkingen, samenwerking op cultureel en sociaal-cultureel vlak, tot samenwerking op het vlak van toerisme, onderzoek, onderwijs en binnen internationale organisaties. Sinds 1998 volgen tweejaarlijkse werkprogramma’s de uitvoering van het verdrag op.

Momenteel is Vlaanderen met ongeveer honderd bedrijven een belangrijke investeerder in het land. Een groot deel van de Hongaarse export gaat via de Vlaamse havens. Opvallend verder is de populariteit van de opleiding Neerlandistiek aan de Hongaarse universiteiten, met maar liefst 300 studenten. Het Museum van Schone Kunsten in Boedapest bezit een aanzienlijke collectie Vlaamse Meesters.

In Boedapest bevindt zich een antenne van de Vlaamse Afvaardiging. Deze Afvaardiging voor Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië, Slovakije en Slovenië, stuurt vanuit het hoofdkantoor in Wenen de antenne aan en volgt de relaties met de Hongaarse partners nauw op.