Het herziene Europees Sociaal Handvest

Korte inhoud: Het Europees Sociaal Handvest heeft een dubbel doel: enerzijds is er de vaststelling van de sociale doeleinden die de partijen trachten te bereiken; anderzijds gaat het om de vaststelling van internationale verplichtingen, waardoor de staten verbonden zijn.

Ondertekening: 03/05/1996

Bekrachtiging en ondertekening: 28/02/2003

Publicatie decreet in Staatsblad: 21/03/2003

Publicatie tekst in Staatsblad: 10/05/2004

Internationale ratificatie: 02/03/2004

Inwerkingtreding: 01/05/2004

pdf bestand155_Vertaling van de akte in het Nederlands.pdf (261 kB)

pdf bestand155_Ondertekende akte in het Frans.pdf (447 kB)

pdf bestand155_Agreement in English.pdf (299 kB)

pdf bestand155_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (762 kB)

pdf bestand155_Kindeffectrapport.pdf (700 kB)

pdf bestand155_Advies van de SERV.pdf (84 kB)

pdf bestand155_Advies van de Raad van State.pdf (74 kB)

pdf bestand155_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (241 kB)

pdf bestand155_Decreet.pdf (82 kB)