(Herziene) Europese overeenkomst inzake de adoptie van kinderen

Korte inhoud: De herziene overeenkomst actualiseert de overeenkomst van 1967. Zij verbetert de procedure voor nationale adoptie, en maakt die procedure transparanter, efficiƫnter en bestand tegen misbruiken. Op die manier verbetert zij ook de voorwaarden voor internationale adoptie.

Ondertekening: 01/12/2008

Bekrachtiging en afkondiging: 14/03/2014

Publicatie decreet in Staatsblad: 17/04/2014

Publicatie tekst in Staatsblad: 21/08/2015

Internationale ratificatie: 07/05/2015

Inwerkingtreding: 01/09/2015

pdf bestand816_Vertaling van de akte in het Nederlands.pdf (128 kB)

pdf bestand816_Agreement in English.pdf (1.02 MB)

pdf bestand816_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (219 kB)

pdf bestand816_Gezamenlijk advies SAR internationaal. Vlaanderen en SAR voor het Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid.pdf (226 kB)

pdf bestand816_Advies van de Raad van State.pdf (58 kB)

pdf bestand816_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (170 kB)

pdf bestand816_Decreet.pdf (31 kB)