Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds

Korte inhoud: De overeenkomst beoogt de afschaffing van hoge tarieven, het elimineren van technische handelsbelemmeringen, het liberaliseren van de dienstenmarkten, het beschermen van waardevolle geografische aanduidingen uit de EU, het openstellen van de markten voor overheidsaanbestedingen, het opnemen van verbintenissen over de handhaving van arbeids- en milieunormen en het aanbieden van doeltreffende en snelle procedures voor de beslechting van geschillen.

Ondertekening: 26/06/2012

Bekrachtiging en afkondiging: 27/11/2015

Publicatie decreet in Staatsblad: 21/12/2015

Toepassing voorlopig: 01/08/2013

pdf bestand1002_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (28.69 MB)

pdf bestand1002_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (195 kB)

pdf bestand1002_Advies van de Raad van State.pdf (117 kB)

pdf bestand1002_Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.pdf (105 kB)

pdf bestand1002_Decreet.pdf (45 kB)