Groot potentieel van binnenvaart voor de Agenda 2030

  • 19 april 2018

Op 18 april ondertekende Algemeen Afgevaardigde Yves Wantens namens Vlaams minister van Mobiliteit, Ben Weyts, de Ministeriële Verklaring “Inland Navigation in a Global Setting” in Polen. De verklaring schuift een aantal strategische acties naar voren om de concurrentiepositie van de binnenvaart wereldwijd te verbeteren en een duurzame toekomst voor de sector te creëren.

In de verklaring werd de nadruk gelegd op de noodzaak van een aangepaste regelgeving, een internationaal ontwikkeltraject, innovatie om de competitiviteit van de sector te verhogen en het versterken van de binnenvaart tegen de gevolgen van de klimaatsverandering.

De ondertekening vond plaats tijdens de Internationale Ministeriële Conferentie voor Binnenvaart Transport in Wroclaw, Polen die georganiseerd werd op 18 en 19 april door UN Economic Commission for Europe (UNECE) en het Pools ministerie voor Maritieme economie. De vele economische voordelen van de binnenvaart op het vlak van veiligheid, milieubescherming en logistiek waren de centrale gesprekspunten tijdens de conferentie. Maar ook het potentieel van de binnenvaart om een aanzienlijke bijdrage te leveren aan het behalen van de Duurzame ontwikkelingsdoelen en de Agenda 2030 was een belangrijk onderwerp.

Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Polen

Ministeriële Conferentie Connection Inland Waterways