Gezondheid

SDG1 Geen armoede
SDG3 Gezondheid
SDG5 Gendergelijkheid

Vlaanderen werkt mee aan het recht op gezondheid voor allen, overal! Vlaanderen scoort internationaal erg goed op vlak van toegang tot gezondheidszorg. Ook het voorkomen van ziekte en invaliditeit geniet meer en meer aandacht. In de Vlaamse universiteiten en zorginstellingen is heel wat kennis aanwezig over hoe een gezondheidssysteem best georganiseerd wordt. Er zijn hier ook heel wat bedrijven actief die allerlei technologieën (onder meer medicijnen en vaccins en digitale beeldvorming) voor de gezondheidssector ontwikkelen en produceren. Al die inspanningen zijn gebaseerd op één besef: een goede fysieke maar ook geestelijke gezondheid is een absolute basisvoorwaarde voor de duurzame ontwikkeling en het algemeen welzijn van de Vlaamse bevolking. 

Dit besef dragen we ook uit in de ontwikkelingssamenwerking met onze partnerlanden. De algemene gezondheidsuitdagingen zijn er nog steeds enorm. Maar bepaalde kwetsbare groepen, zoals vrouwen en adolescenten, zijn er zelfs nog vaker slachtoffer van makkelijk voorkombare ziekten, invaliditeit en vroegtijdige dood. Daarenboven vormen (ongewenste) zwangerschap en/of seksualiteit (bijvoorbeeld hiv en aids) er nog te veel een bron van dergelijk lijden.

Een belangrijk doel van onze samenwerking is dan ook om het gezondheidssysteem in Mozambique verder te versterken en de basisgezondheidszorg uit te breiden. Dit gebeurt via de financiering van de lokale overheid, (internationale) ngo’s en multilaterale organisaties en de inzet van (de in Vlaanderen aanwezige) kennis. Daarenboven willen we het recht op (seksuele) gezondheid en op zelfgekozen en gezonde zwangerschap van vrouwen en adolescenten in Mozambique maar ook wereldwijd mee helpen realiseren.