Gemeenschappelijke intentieverklaring betreffende de uitvoering van de vierde landenstrategienota voor ontwikkelingssamenwerking tussen de Vlaamse Regering en de Regering van de Republiek Mozambique 2021-2025

Korte inhoud:Ā Vlaanderen en Mozambique engageren zich tot uitvoering van de nieuwe landenstrategienota voor ontwikkelingssamenwerking tussen beide regeringen.

Ondertekening: 31/01/2022

pdf bestand1264_Intentieverklaring in het Engels.pdf (149 kB)

pdf bestand1264_Nederlandse vertaling.pdf (74 kB)