Veelgestelde vragen

Kan FTP mij helpen een stage te vinden?

​​​​​​Neen, het FTP biedt zelf geen stages aan en bemiddelt ook niet bij de selectie­procedure. Je kan wel regelmatig stagevacatures vinden op onze Facebook pagina. Het is aan jou om de organisaties te contacteren, je CV en motivatiebrief te sturen, en daar de selectie­procedure te doorlopen.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

​​​​​De subsidie is een forfaitair maandbedrag, dat verschilt van land tot land en dat jaarlijks herzien wordt. Er is ook een éénmalige reisvergoeding voorzien van 200 euro binnen Europa (niet voor België) en van 500 euro buiten Europa. Je vindt de lijst met de huidige maandbedragen op onze website onder de link  “FTP besluit forfaitaire bedragen”.

Hoe en wanneer wordt de subsidie uitbetaald?

De betaling gebeurt per overschrijving op jouw bankrekening, die je in de aanvraag hebt vermeld, en in twee schijven:

  • De eerste schijf van 85 % van het totale subsidiebedrag mag je verwachten tussen de 4 en de 8 weken na indiening van jouw aanvraag, én nadat ook de stagebegeleider het stagebewijs heeft doorgemaild.
  • De tweede schijf van 15 % wordt uitbetaald 2 à 4 weken na ontvangst van jouw stageverslag en het evaluatieverslag van de stagebegeleider.
Kan ik mijn subsidieaanvraag nog indienen als mijn stage al begonnen is?

Ja, maar dan kan er alleen een subsidie toegekend worden voor de resterende periode van de stage, die ingaat vanaf de dag na indiening van de subsidieaanvraag, op voorwaarde dat de resterende periode minimaal twee maanden bedraagt.

Komen alleen mensen met de Belgische nationaliteit en/of een officiële woonplaats in België in aanmerking?

​​​​​​De nationaliteit en officiële woonplaats zijn van geen belang voor het FTP. Het is wèl nodig om een einddiploma te hebben behaald aan een instelling van secundair onderwijs of hoger onderwijs, die gefinancierd of gesubsidieerd is door de Vlaamse Gemeenschap (het Europacollege hoort hier niet bij).

Hoe belangrijk is het om een stageverslag in te dienen?

​​​​​Zeer belangrijk! Het is namelijk zo dat, als jouw stageverslag en het evaluatie­verslag van jouw stagebegeleider ons niet binnen de twee maanden worden bezorgd, je niet alleen het saldo van 15 % van het subsidiebedrag misloopt, maar dan kan zelfs het reeds uitbetaalde subsidiebedrag worden teruggevorderd!

Wanneer moet ik mijn subsidieaanvraag indienen?

Om een subsidie voor de volledige duur van je stage (max. 6 maanden) te bekomen, kan je je subsidieaanvraag nog indienen tot één dag voor aanvang van de stage. De subsidieaanvraag mag max. 6 maanden voor aanvang van de stage ingediend worden.
In principe kunnen subsidieaanvragen heel het jaar door ingediend worden, zolang er budget beschikbaar is. Op onze
website en facebook pagina wordt aangegeven wanneer het budget opgebruikt is. Aanvragen die ingediend worden wanneer er geen budget meer beschikbaar is, kunnen niet behandeld worden en worden ook niet bewaard tot wanneer er opnieuw budget wordt vrijgemaakt.

Voor welke organisaties gelden deze stagesubsidies?

De FTP subsidies gelden alleen voor multilaterale organisaties (geen ngo’s, privé bedrijven, e.a.). Je vindt een pdf van de volledige lijst op onze website. Het gaat zowel over de hoofdzetels van deze multilaterale organisaties als over een aantal veldkantoren onder specifieke voorwaarden.

Heb ik tijdens mijn gesubsidieerde stage nog recht op kinderbijslag?

​​​​​Ja, een stagiair, jonger dan 25, kan recht hebben op kinderbijslag. De jongere mag, naast het vervullen van de studie- of opleidingsvoorwaarden, in dat geval geen vergoeding of loon krijgen voor de stage. De subsidie van het FTP is geen loon maar wel een forfaitaire terugbetaling van werkelijk gedragen kosten, die bestaat uit een eenmalige reisvergoeding en een onkostenvergoeding voor huisvesting en levensonderhoud. De regelgeving van het FTP stelt overigens expliciet een verbod in op de ontvangst van een financiële toelage vanwege de multilaterale organisatie of van een andere overheid. Bijgevolg wordt de subsidie van het FTP geneutraliseerd bij de berekening van het toegelaten maximum van 541,09 euro bruto per maand die een jongere mag verdienen om het recht op kinderbijslag niet te verliezen.

Kan ik de FTP subsidie combineren met een andere financiering of met een vergoeding van de organisatie waar ik stage loop?

​​​​​Neen, de regelgeving stelt expliciet een verbod in op de ontvangst van een financiële toelage vanwege de multilaterale organisatie of van een andere instantie.  

Wordt een stage bij een politieke fractie, ambassade of een permanente vertegenwoordiging ook gesubsidieerd?

Neen, daarvoor worden geen subsidies voorzien. Dit is expliciet uitgesloten in het besluit van de Vlaamse Regering onder art. 2 §2.

Wat als ik mijn stage vroegtijdig stopzet?

Breng ons zo snel mogelijk op de hoogte indien je jouw stage vroegtijdig stopzet.

Indien een stage vroegtijdig wordt stopgezet dan is het mogelijk dat er een stuk van jouw subsidie teruggevorderd zal worden.

Het bedrag en het al dan niet terugvorderen zal afhangen van het aantal gepresteerde dagen.