Hoe werkt het?

Wie komt in aanmerking?

Kandidaten die:

  • een stage hebben bemachtigd bij een internationale organisatie (je moet deze dus zelf zoeken)

  • jonger zijn dan 35 jaar op de startdatum van hun stage

  • houder zijn van een einddiploma, behaald aan een instelling van secundair onderwijs of hoger onderwijs, die gefinancierd of gesubsidieerd is door de Vlaamse Gemeenschap
    (je kan de lijst met opleidingen terugvinden onder "bijlage")

Hoe lang duurt de stage?

De stage duurt minstens 2 en maximum 6 maanden, en vindt plaats bij een multilaterale organisatie.

Wat is een multilaterale organisatie?

Een multilaterale organisatie wordt altijd opgericht op basis van een verdrag of een akkoord dat door de leden aanvaard en ondertekend wordt. Een multilaterale organisatie bezit rechtspersoonlijkheid, valt onder de regels van het internationaal recht en kan akkoorden afsluiten met staten of andere organisaties. Denk maar aan de Verenigde Naties, de Wereldhandelsorganisatie of de Europese Unie.

Niet alle multilaterale organisaties komen in aanmerking voor het Flanders Trainee Programme. De lijst met aanvaarde organisaties vind je hieronder terug (artikel 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van Stages bij multilaterale organisaties van 9 december 2016).

Hieronder vind je de lijst met multilaterale organisaties:

pdf bestandFTP multilateral organizations (103 kB)

pdf bestandFTP Regelgeving (811 kB)