Flanders Trainee Programme

Een stage bij een multilaterale organisatie is een droom voor tal van studenten en jong afgestudeerden. Bij de meesten blijft het echter bij een droom. Niet verwonderlijk als je de kosten van zo’n onbezoldigde stage in kaart brengt. Om deze financiële last enigszins te verlichten, is er het Vlaams subsidieprogramma: het Flanders Trainee Programme. 

Sorry, MOMENTEEL GEEN BUDGET MEER BESCHIKBAAR. Nieuwe aanvragen kunnen terug behandeld worden vanaf 31 augustus 2018. Alle aanvragen die voor die datum worden ingediend, zijn ongeldig en kunnen niet bewaard worden.

 

Op onze Facebookpagina delen we regelmatig stageplaatsen!
FTP stagiaires op Instagram

Ben je een (ex) FTP-stagiair en wil je graag foto's van je stage of carrière op ons Instagram-account delen? Stuur dan gewoon een e-mail naar stages@vlaanderen.be