Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen

Korte inhoud: Het facultatief protocol bij het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen regelt de werking van het Comité voor de uitbanning van discriminatie van vrouwen (Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, CEDAW).

Ondertekening: 10/12/1999

Bekrachtiging en afkondiging: 26/03/2004

Publicatie decreet in Staatsblad: 17/05/2004

Publicatie tekst in Staatsblad: 03/09/2004

Internationale ratificatie: 17/06/2004

Inwerkingtreding: 17/09/2004

pdf bestand398_Vertaling van de akte in het Nederlands.pdf (24 kB)

pdf bestand398_Agreement in English.pdf (62 kB)

pdf bestand398_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (246 kB)

pdf bestand398_Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.pdf (67 kB)

pdf bestand398_Advies van de Raad van State.pdf (51 kB)

pdf bestand398_Verslag Commissie Vlaams Parlement.pdf (248 kB)

pdf bestand398_Decreet.pdf (68 kB)