Experimenteel protocol betreffende de organisatie van het gecoördineerde beheer van grensoverschrijdende luchtvervuiling op het grondgebied van de Eurometropool Rijsel-Kortrijk-Doornik

Korte inhoud: Het doel van dit protocol bestaat erin de voorwaarden en modaliteiten te bepalen voor de samenwerking tussen de partijen in het kader van de voorbereiding en het beheer van episodes met grensoverschrijdende luchtvervuiling.

Ondertekening: 16/09/2020

pdf bestand1244_Protocol in het Nederlands.pdf (2.74 MB)

pdf bestand1244_Protocol in het Frans.pdf (2.69 MB)