Europese kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten

Korte inhoud: Deze Kaderovereenkomst heeft betrekking op de relaties tussen aangrenzende gemeenschappen, dit wil zeggen territoriale gemeenschappen die ofwel rechtstreeks (door een gemeentegrens), ofwel onrechtstreeks (door te behoren tot een groep van territoriale gemeenschappen die een groep met dezelfde gemeentegrenzen vormen), geografisch gezien, in mekaars buurt gelegen zijn.

Ondertekening: 24/09/1980

Bekrachtiging en afkondiging: 23/12/1986

Publicatie decreet in Staatsblad: 20/03/1987

Publicatie tekst in Staatsblad: 18/07/1987

Internationale ratificatie: 06/04/1987

Inwerkingtreding: 07/07/1987

pdf bestand635_Nederlandse vertaling.pdf (286 kB)

pdf bestand635_Agreement in English.pdf (440 kB)

pdf bestand635_Memorie van toelichting en ontwerp van decreet.pdf (73 kB)

pdf bestand635_Advies van de Raad van State.pdf (24 kB)

pdf bestand635_Verslag commissie Vlaamse Raad.pdf (49 kB)

pdf bestand635_Decreet.pdf (92 kB)