Europese Investeringsbank keurt lening Oosterweel goed

  • 15 maart 2018

De Europese Investeringsbank (EIB) kent een lening van 1 miljard euro toe aan de Vlaamse overheid voor het Oosterweelproject. Dit nieuws maakte minister van Begroting Bart Tommelein op 15 maart bekend. De lening van 1 miljard euro is een van de grootste leningen die de EIB toekent aan één project. Minister Tommelein: ‘De Europese Investeringsbank geeft met deze lening het signaal dat ze vertrouwen heeft in de bouwtechnische kant van Oosterweel én in de haalbaarheid van het financieel model dat de Vlaamse regering samen met de BAM heeft uitgewerkt.’

De 1 miljard euro van de EIB maakt deel uit van een totale lening van 3,6 miljard euro die de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) aangaat bij de Vlaamse overheid. De BAM zal die lening binnen de 35 jaar na de oplevering van de werken met de inkomsten van de tolheffing terugbetalen.

Het vertrouwen van de EIB heeft de Vlaamse overheid onder meer te danken aan haar goede rating. Die bedraagt AA2 bij Moody’s. Vlaanderen is daarmee één van de vier regio’s binnen Europa met een hogere rating dan de federale overheid. Dankzij de goede rating én het vertrouwen van de EIB, zal het voor Vlaanderen makkelijker zijn om andere investeerders op de internationale kapitaalmarkt te vinden voor de resterende 2,6 miljard euro. En dit tegen gunstigere tarieven dan in het geval de BAM zelf voor de financiering zou moeten instaan.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts: ‘Dit is opnieuw een belangrijke stap vooruit. Nog niet zo lang geleden leek het Oosterweelproject dood en begraven. We hebben het dossier echter stap voor stap gedeblokkeerd. Nu zit de schop in de grond en onderschrijft ook de Europese Investeringsbank onze plannen. Goed nieuws voor een van de grootste infrastructuurprojecten in Europa.’

EIB

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering bij de EU