Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds en de Republiek Libanon, anderzijds

Korte inhoud: Een associatieovereenkomst is het meest verregaande type van overeenkomst die de EU kan sluiten met een staat of een regio. De EU stelt een dergelijke overeenkomst voor aan partners waarmee zij haar goede betrekkingen wil verruimen op basis van wederzijds vertrouwen en algemene waarden en principes.

Ondertekening: 17/06/2002

Bekrachtiging en afkondiging: 23/04/2004

Publicatie decreet in Staatsblad: 28/05/2004

Publicatie tekst in Staatsblad: 15/10/2004

Internationale ratificatie: 04/08/2004

Inwerkingtreding: 01/04/2006

pdf bestand532_Akte in het Nederlands.pdf (1.9 MB)

pdf bestand532_Agreement in English.pdf (1.86 MB)

pdf bestand532_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (280 kB)

pdf bestand532_Advies van de MiNa-Raad.pdf (109 kB)

pdf bestand532_Advies van de SERV.pdf (42 kB)

pdf bestand532_Advies van de VLOR.pdf (28 kB)

pdf bestand532_Advies van de Raad van State.pdf (45 kB)

pdf bestand532_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (254 kB)

pdf bestand532_Decreet.pdf (61 kB)