Europees-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds

Korte inhoud: De overeenkomst is een uiting van de versterking van het mediterrane beleid waarvan de richtsnoeren werden toegelicht in de Verklaring van Barcelona van 1995 en in de Gemeenschappelijke Strategie die door de Europese Raad van Feira van 19 en 20 juni 2000 werd goedgekeurd.

Ondertekening: 25/06/2001

Bekrachtiging en afkondiging: 21/11/2003

Publicatie decreet in Staatsblad: 16/12/2003

Publicatie tekst in Staatsblad: 15/03/2004

Internationale ratificatie: 11/12/2003

Inwerkingtreding: 01/06/2004

pdf bestand463_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (1.05 MB)

pdf bestand463_Agreement in English.pdf (1.02 MB)

pdf bestand463_Wijziging van protocol nr. 4 in het Nederlands.pdf (1.02 MB)

pdf bestand463_Amending protocol n° 4 in English.pdf (994 kB)

pdf bestand463_Overeenkomst tot wijziging van de protocollen 1 en 2 in het Nederlands.pdf (891 kB)

pdf bestand463_Agreement to amend protocols 1 and 2 in English.pdf (890 kB)

pdf bestand463_Protocol (n.a.v. de toetreding van de 10 tot de EU) in het Nederlands.pdf (2.76 MB)

pdf bestand463_Protocol (as a result of the accession of the 10 to the EU) in English.pdf (2.68 MB)

pdf bestand463_Protocol (n.a.v. de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU) in het Nederlands.pdf (116 kB)

pdf bestand463_Protocol (as a result of the accession of Bulgaria and Romania to the EU) in English.pdf (117 kB)

pdf bestand463_Protocol in het Nl tot vaststelling van een regeling inzake de beslechting van geschillen i.v.m. de handelsbepalingen.pdf (271 kB)

pdf bestand463_Protocol in English establishing a dispute settlement mechanism applicable to disputes under the trade provision.pdf (266 kB)

pdf bestand463_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (275 kB)

pdf bestand463_Advies van de SERV.pdf (36 kB)

pdf bestand463_Advies MiNa-Raad.pdf (54 kB)

pdf bestand463_Advies van de VLOR.pdf (39 kB)

pdf bestand463_Advies van de Raad van State.pdf (51 kB)

pdf bestand463_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (254 kB)

pdf bestand463_Decreet.pdf (71 kB)