Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Polen, anderzijds

Korte inhoud: Een associatieovereenkomst is het meest verregaande type van overeenkomst die de EU kan sluiten met een staat of een regio. De EU stelt een dergelijke overeenkomst voor aan partners waarmee zij haar goede betrekkingen wil verruimen op basis van wederzijds vertrouwen en algemene waarden en principes.

Ondertekening: 16/12/1991

Bekrachtiging en afkondiging: 30/06/1993

Publicatie decreet in Staatsblad: 02/09/1993

Publicatie tekst in Staatsblad: 21/09/1995

Internationale ratificatie: 03/08/1993

Inwerkingtreding: 01/02/1994

Beëindiging: 01/05/2004

pdf bestand305_Ondertekende akte (+ protocol + bijlage) in het Nederlands.pdf (2.52 MB)

pdf bestand305_Agreement+annex+protocols+final act in English.pdf (306 kB)

pdf bestand305_Memorie van toelichting en ontwerp van decreet.pdf (101 kB)

pdf bestand305_Advies Raad van State.pdf (31 kB)

pdf bestand305_Verslag commissie Vlaamse Raad.pdf (29 kB)

pdf bestand305_Decreet.pdf (96 kB)