Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Letland, anderzijds

Korte inhoud: Een associatieovereenkomst is het meest verregaande type van overeenkomst die de EU kan sluiten met een staat of een regio.

Ondertekening: 12/06/1995

Bekrachtiging en afkondiging: 03/12/1996

Publicatie decreet in Staatsblad: 17/01/1997

Publicatie tekst in Staatsblad: 05/10/2000

Internationale ratificatie: 25/11/1997

Inwerkingtreding: 01/02/1998

Beëindiging: 01/05/2004

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1998.026.01.0003.01.NLD&toc=OJ:L:1998:026:TOC

pdf bestand369_Akte in het Nederlands.pdf (5.22 MB)

pdf bestand369_Agreement in English.pdf (593 kB)

pdf bestand369_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (70 kB)

pdf bestand369_Advies van de Raad van State.pdf (65 kB)

pdf bestand369_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (423 kB)

pdf bestand369_Decreet.pdf (85 kB)