Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Slovenië, anderzijds

Korte inhoud: Een associatieovereenkomst is het meest verregaande type van overeenkomst die de EU kan sluiten met een staat of een regio.

Ondertekening: 10/06/1996

Bekrachtiging en afkondiging: 26/05/1998

Publicatie decreet in Staatsblad: 20/06/1998

Publicatie tekst in Staatsblad: 07/10/1999

Internationale ratificatie: 17/06/1998

Inwerkingtreding: 01/02/1999

Beëindiging: 01/05/2004

pdf bestand375_Akte in het Nederlands.pdf (562 kB)

pdf bestand375_Slotakte in het Nederlands.pdf (111 kB)

pdf bestand375_Agreement in English.pdf (505 kB)

pdf bestand375_Final Act in English.pdf (77 kB)

pdf bestand375_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (86 kB)

pdf bestand375_Advies van de Raad van State.pdf (40 kB)

pdf bestand375_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (75 kB)

pdf bestand375_Decreet.pdf (1.21 MB)