Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Estland, anderzijds

Korte inhoud: Een associatieovereenkomst is het meest verregaande type van overeenkomst die de EU kan sluiten met een staat of een regio.

Ondertekening: 12/06/1995

Bekrachtiging en afkondiging: 03/12/1996

Publicatie decreet in Staatsblad: 17/01/1997

Publicatie tekst in Staatsblad: 12/10/2000

Internationale ratificatie: 25/11/1997

Inwerkingtreding: 01/02/1998

Beëindiging: 01/05/2004

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:21998A0309(01)&from=NL

pdf bestand376_Akte in het Nederlands.pdf (5.97 MB)

pdf bestand376_Agreement in English.pdf (589 kB)

pdf bestand376_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (257 kB)

pdf bestand376_Advies van de Raad van State.pdf (65 kB)

pdf bestand376_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (1.81 MB)

pdf bestand376_Decreet.pdf (85 kB)