Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Litouwen, anderzijds,

Korte inhoud: Een associatieovereenkomst is het meest verregaande type van overeenkomst die de EU kan sluiten met een staat of een regio.

Ondertekening: 12/06/1995

Bekrachtiging en afkondiging: 03/12/1996

Publicatie decreet in Staatsblad: 17/01/1997

Publicatie tekst in Staatsblad: 19/10/2000

Internationale ratificatie: 25/11/1997

Inwerkingtreding: 01/02/1998

Beƫndiging: 01/05/2004

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.1998.051.01.0003.01.NLD&toc=OJ:L:1998:051:TOC

pdf bestand377_Akte in het Nederlands.pdf (5.41 MB)

pdf bestand377_Agreement in English.pdf (737 kB)

pdf bestand377_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (257 kB)

pdf bestand377_Advies van de Raad van State.pdf (65 kB)

pdf bestand377_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (423 kB)

pdf bestand377_Decreet.pdf (85 kB)