Euromediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitische Koninkrijk Jordanië, anderzijds

Korte inhoud: In het kader van de Unie voor het Middellandse Zeegebied en de steeds nauwere banden tussen de EU en haar oostelijke buurlanden wordt een gemeenschappelijke luchtvaartruimte nog belangrijker. De uiteindelijke doelstelling is één pan-Europese markt voor luchtvervoer tot stand te brengen die is gebaseerd op gemeenschappelijke regels en tot zestig landen en één miljard burgers omvat.

Ondertekening: 15/12/2010

Bekrachtiging en afkondiging: 03/05/2013

Publicatie decreet in Staatsblad: 13/06/2013

Publicatie tekst in Staatsblad: 14/12/2017

pdf bestand942_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (804 kB)

pdf bestand942_Ondertekende akte in het Engels.pdf (797 kB)

pdf bestand942_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (247 kB)

pdf bestand942_Advies van de Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen.pdf (495 kB)

pdf bestand942_Advies van de Raad van State.pdf (174 kB)

pdf bestand942_Decreet.pdf (31 kB)