Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tunesië, anderzijds

Korte inhoud: Een associatieovereenkomst is het meest verregaande type van overeenkomst die de EU kan sluiten met een staat of een regio. De EU stelt een dergelijke overeenkomst voor aan partners waarmee zij haar goede betrekkingen wil verruimen op basis van wederzijds vertrouwen en algemene waarden en principes.

Ondertekening: 17/07/1995

Bekrachtiging en ondertekening: 15/07/1997

Publicatie decreet in Staatsblad: 09/09/1997

Publicatie tekst in Staatsblad: 10/11/1999

Internationale ratificatie: 28/11/1997

Inwerkingtreding; 01/03/1998

pdf bestand174_Ondertekende akte in het Nederlands.pdf (454 kB)

pdf bestand174_Agreement in English.pdf (439 kB)

pdf bestand174_Wijziging van protocol nr. 4 in het Nederlands.pdf (1.07 MB)

pdf bestand174_Amendment protocol n° 4 in English.pdf (993 kB)

pdf bestand174_Protocol (n.a.v. de toetreding van de 10 tot de EU) in het Nederlands.pdf (1.3 MB)

pdf bestand174_Protocol (accession 10 to the EU) in English.pdf (1.31 MB)

pdf bestand174_Memorie van toelichting, voorontwerp en ontwerp van decreet.pdf (116 kB)

pdf bestand174_Advies van de Raad van State.pdf (27 kB)

pdf bestand174_Verslag commissie Vlaams Parlement.pdf (74 kB)

pdf bestand174_Decreet.pdf (15 kB)