EU richtlijnen voor een dual use compliance programma

Sinds 2011 zijn er EU ICP richtlijnen beschikbaar voor bedrijven in het kader van vereenvoudiging van de voorwaarden voor de overdracht van defensiegerelateerde producten binnen de Europese Unie. 

Op 5 augustus 2019 publiceerde de Europese Commissie ICP richtlijnen voor de handel in dual-use items. Het bevat 7 actiedomeinen voor bedrijfsinterne maatregelen, een checklist met vragen om een ICP op te bouwen of te herzien, en een lijst met ‘rode vlaggen’ om verdachte transacties op te sporen. De richtlijnen zijn beschikbaar in alle officiële talen van de Europese Unie. Voor vragen of opmerkingen over deze richtlijnen kunt u contact opnemen met de dCSG. 

Voortbouwend op deze Europese richtlijnen vernieuwde de dCSG in 2021 de ICP gids volledig. Deze vindt u bij documenten.