EU Citizen's dialogue: Bourgeois en Timmermans in debat met Vlamingen over EU

  • 27 februari 2018

Op 26 februari traden minister-president Geert Bourgeois en vice-voorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans in dialoog met een tweehonderdtal Vlamingen in het Irish College in Leuven. De twee kregen uiteenlopende vragen voorgeschoteld over burgerinitiatieven, brexit, migratie, de Europese economie en sociaal beleid. Bourgeois en Timmermans waren het vaak eens over de rol van de EU in deze kwesties. Maar over de Catalaanse kwestie waren ze het grondig oneens.

De eerste vraag van de vanavond zorgde meteen voor animo: moet de EU niet ingrijpen in het Spaans-Catalaans conflict? Minister-president Bourgeois en vice-voorzitter Timmermans verschilden grondig van mening. Waar Timmermans het niet-interveniëren van de EU verdedigde door te wijzen op het correct functioneren van  de rechtstaat in Spanje – “Men kan het oneens zijn met de wetten en regels maar dat is nog geen vrijbrief om ze te overtreden” -  vond Bourgeois het Europa-onwaardig dat politici voor hun overtuiging worden opgesloten: “Rebellie is een 19de eeuws begrip. Dit kan niet in het Europa van vandaag.”

Over andere onderwerpen waren beiden het wel eens, ook al legden ze andere accenten. Zo zien beiden geen alternatief voor de zes West-Balkanlanden dan – op termijn - de integratie in de Europese Unie. Maar Bourgeois benadrukte dat er eerst een oplossing voor Kosovo moet komen: “we gaan geen bevroren conflict importeren”. En moet er dringend werk gemaakt worden van een Europese – holistische - aanpak van de migratie- en vluchtelingenproblematiek. Ook was er grote overeenstemming over het vertrek van de Britten uit de unie dat Timmermans “een verzwakking van de EU” noemde.

Vice-voorzitter Timmermans en minister-president Bourgeois zijn beide grote pleitbezorgers van het Europees project. Maar ze beseffen ook dat er constant gewerkt moet worden aan het draagvlak van de EU bij de burgers. Bourgeois riep zijn collega-politici op om te stoppen met de “fout” te leggen bij de EU. Timmermans richtte zijn oproep aan de burgers: “Het is een burgertaak om de breekbaarheid van de EU te koesteren en het Europees project uit te dragen.”

De burgerdialoog in Leuven kwam tot stand in samenwerking met de VRT-nieuwsdienst en VLEVA.

vrtnws

VLEVA

De Europese Commissie