Eerste addendum bij het Memorandum van Overeenstemming tussen de Vlaamse Regering en het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Mexicaanse Staten met betrekking tot samenwerking in domeinen van gemeenschappelijke interesse