Ontwikkelingssamenwerking

De Vlaamse ontwikkelingssamenwerking investeert in mondiale, duurzame ontwikkeling, waarbij niemand achterblijft. We zitten aan tafel met de Verenigde Naties, de Europese  Unie, de OESO en overheden in zuidelijk Afrika om de duurzame ontwikkelingsagenda mee uit te voeren en financieren programma’s die bijdragen tot die doelstellingen.

Om binnen de  draagkracht van onze planeet welzijn en rechtvaardige welvaart te realiseren, stimuleren we INNOVATIE, werken we vanuit een SYSTEEMBENADERING en stellen we SAMENWERKING centraal. Gender, goed bestuur en mensenrechten zijn voor Vlaanderen basisvoorwaarden voor duurzame ontwikkeling. We vertalen dit in de projecten en programma’s, maar bewaken dit ook op de internationale onderhandelingsagenda’s.

Vlaanderen kiest voor een sterke focus op MALAWI, MOZAMBIQUE en ZUID-AFRIKA. Een landenstrategienota bepaalt hierbij het te volgen beleid. Tegelijk streeft Vlaanderen ook naar een RUIM DRAAGVLAK voor de duurzame ontwikkelingsagenda in eigen regio. We werken samen met - en creëren partnerschappen en netwerken tussen ngo’s, private sector, overheden, burgers en multilaterale organisaties.