ODA

De Vlaamse overheid stelt zich solidair op met de rest van de wereld. Zoals elke officiële donor, meldt de Vlaamse overheid zijn bijdrage in het kader van ontwikkelingssamenwerking (ODA) aan bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).  

Een uitgave is ODA als ze aan volgende criteria voldoet:

  • Official - de besteding is afkomstig uit overheidsgelden 
  • Development - economische en sociale ontwikkeling is de hoofddoelstelling.
  • Assistance - het is hulp (bv. geen commerciële transactie aan marktvoorwaarden).
  • De hulp gaat naar een land (of groep landen) of internationale instelling op de DAC-lijst.

In de ODA-databank vindt u gedetailleerde projectinformatie, geordend volgens verschillende parameters (onder meer jaar van betaling, regio, land, begunstigde en sector)

De jaarlijkse ODA rapporten beschrijven de evolutie en samenstelling van de Vlaamse ODA.