Dual Use - Wijziging douane aangifte codes voor vak 44 in het Enig Document (SAD)

Naar aanleiding van recente wijzigingen door DG TAXUD dient in vak 44 van het Enig Document niet meer code X002 te worden gebruikt, maar moeten bij douane aangiften voortaan de volgende meer gedetailleerde codes worden gebruikt:  

Y901: Niet vergunningsplichtige goederen

X060: Individuele uitvoervergunning — artikel 12, lid 1, punt a), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad

X061: Uniale algemene uitvoervergunning nr. EU001 — BIJLAGE II A — als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad

X062: Uniale algemene uitvoervergunning nr. EU002 — BIJLAGE II B — als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad

X063: Uniale algemene uitvoervergunning nr. EU003 — BIJLAGE II C — als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad

X064: Uniale algemene uitvoervergunning nr. EU004 — BIJLAGE II D — als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad

X065: Uniale algemene uitvoervergunning nr. EU005 — BIJLAGE II E — als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad

X066: Uniale algemene uitvoervergunning nr. EU006 — BIJLAGE II F — als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad

X067: Uniale algemene uitvoervergunning nr. EU007 — BIJLAGE II G — als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad

X068: Uniale algemene uitvoervergunning nr. EU008 — BIJLAGE II H — als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt d), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad

X070: Globale uitvoervergunning — als bedoeld in artikel 12, lid 1, punt b), van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad

X071: Nationale algemene uitvoervergunningen in nationale staatsbladen — BIJLAGE III C — als bedoeld in artikel 12, lid 6, van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad

X072: Doorvoervergunning voor producten voor tweeërlei gebruik — als bedoeld in artikel 7 van Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad

Verdere informatie van Douane: TARBEL - Home (fgov.be)