Dual use seminarie focus op mensenrechten in de exportcontrole

  • 27 april 2018

Het jaarlijkse ‘dual use’ seminarie van de Dienst Controle Strategische Goederen vond plaats in Leuven op 26 april. Ruim 100 deelnemers vernamen meer over het vergunningsproces voor strategische goederen. In deze editie was er ruime aandacht voor mensenrechten en hoe dit ingepast wordt in de vergunningsprocedure.

In de presentatie lag de focus op bewustmaking over de toepassing, de Vlaamse interpretatie van en het belang van het mensenrechtencriterium op basis van Europese voorschriften in de evaluatie van vergunningsaanvragen voor ‘dual use’ producten. Hierbij werd aan de aanwezige Vlaamse industrie uiteengezet welke punten de aandacht trekken en welke type transacties in de ogen van de Vlaamse Overheid een problematisch effect zouden kunnen hebben. Dus waarvoor de aangevraagde vergunning zeer waarschijnlijk zal worden geweigerd door de bevoegde minister.

De andere onderwerpen die werden besproken op het seminarie waren het procedureverloop en doorlooptijden, de technische updates van de lijsten van vergunningsplichtige producten en een gastlezing over de risico’s van industriële spionage.

Dienst Controle Strategische Goederen is verantwoordelijk voor de verlening en het beleid van vergunningen voor strategische goederen, waaronder dual use producten. Deze “producten van tweeërlei gebruik” zijn civiele producten die ook militair gebruikt of misbruikt kunnen worden in de productie van massavernietigingswapens.

Meer informatie over Dienst Controle Strategische Goederen