Drakeford en Bourgeois eens over noodzaak vergaande douane samenwerking

  • 1 maart 2018

Minister-president Bourgeois had op 1 maart een onderhoud met Mark Drakeford, Welsh Cabinet Secretary for Finance and ministerial lead for ongoing EU issues and Brexit. Wales en Vlaanderen streven beiden een zo frictieloos mogelijke brexit na om de schade voor burgers en bedrijven maximaal te beperken.

Wales en Vlaanderen, beiden maritieme regio’s, erkennen dat een verregaande douanesamenwerking nodig is om administratieve overlast voor bedrijven en havens zoveel mogelijk te beperken. Afspraken maken over productnormen en -standaarden is een noodzakelijke randvoorwaarde voor een verregaand handelsakkoord. Ook op andere domeinen drukten beide ministers de wens uit om in de toekomst de nauwe banden te continueren. Vlaanderen en het VK zullen immers altijd buren blijven. Beide ministers kijken uit naar de visie van de Britse PM Theresa May op de toekomstige relaties EU-VK.

Meer info: www.fdfa.be/nl/brexit

Klik hier voor de foto's te bekijken.