Draagvlak voor duurzame ontwikkeling in Vlaanderen

De Vlaamse ontwikkelingssamenwerking streeft naar een ruim draagvlak voor een wereld die rechtvaardig, solidair, duurzaam en niet langer ongelijk  is. Daarom ondersteunt Vlaanderen diverse organisaties die  bewustmaken, inzicht geven en lokale actie stimuleren. 

Vlaanderen ondersteunt het nieuwsagentschap IPS Vlaanderen en de vzw Wereldmediahuis, uitgever van het magazine en de nieuwssite MO*. Beide mediaspelers dragen permanent bij tot KWALITEITSVOLLE INFORMATIE en beeldvorming over de mondiale actualiteit. 

IPS Vlaanderen
MO*

Gemeenten staan het dichtst bij hun inwoners en spelen dan ook een belangrijke rol in de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Het uitwerken van een LOKAAL MONDIAAL BELEID is echter niet vanzelfsprekend. Om de lokale besturen hierbij te adviseren, ondersteunen we de Vereniging voor Steden en Gemeenten. 

Vereniging voor Steden en Gemeenten

Veel Vlamingen steken ook zelf de handen uit de mouwen en engageren zich via allerhande initiatieven die een eigen antwoord bieden op de mondiale uitdagingen van vandaag. Vlaanderen vindt het belangrijk dat deze VIERDE PIJLER INITIATIEVEN een volwaardige plaats krijgen in het landschap van de ontwikkelingssamenwerking. We ondersteunen hiervoor de algemene werking van het 4de pijlersteunpunt van 11.11.11., dat de krachten van alle initiatieven bundelt en hen met raad en daad bijstaat. 

De 4de Pijler

De Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB) is gespecialiseerd in kwaliteitsverbetering van ONDERWIJSSYSTEMEN in ontwikkelingslanden. Vlaanderen ondersteunt hun algemene werking en het project  ‘scholenbanden’. Dit project brengt waardevolle banden tot stand tussen scholen uit Vlaanderen en scholen in ontwikkelingslanden.

Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB)
Scholenbanden