Doorvoer civiele vuurwapens

Definitieve doorvoer

Doorvoer

De procedure bij doorvoer van civiele vuurwapens, onderdelen daarvan of munitie daarvoor is identiek aan de procedure bij uitvoer.

Bij uw vergunningsaanvraag moet u echter niet alleen een kopie van de voorafgaande toestemming van het land van bestemming voorleggen, maar ook een kopie van de voorafgaande toestemming van het land van afzending. In principe is dit de uitvoervergunning.

Het document hoeft niet te worden aangeleverd als de doorvoer plaatsvindt in het kader van de uitoefening van de taken van de EU, de NAVO, de VN, het IAEA, of een andere intergouvernementele organisatie waarvan Vlaanderen of België lid is, of als de doorvoer gekoppeld is aan humanitaire hulp bij een ramp of deel uitmaakt van een schenking in een noodgeval.

Tijdelijke doorvoer voor verifieerbare legale doeleinden

Verifieerbare legale doeleinden?

In het kader van de tijdelijke doorvoer van civiele vuurwapens, onderdelen daarvan (en munitie daarvoor) naar landen buiten de Europese Unie worden onder “verifieerbare legale doeleinden” de volgende activiteiten verstaan:

  • jaag- of schietsportactiviteiten;
  • demonstratie;
  • expositie zonder verkoop;
  • onderhoud;
  • evaluatie;
  • herstelling;
  • tijdelijke opslag.

Houders van een Europese Vuurwapenpas of een Belgische bezitstitel

De procedure bij doorvoer van civiele vuurwapens, onderdelen daarvan of munitie daarvoor voor houders van een Europese Vuurwapenpas of Belgische bezitstitel is identiek aan de procedure bij uitvoer.

Bij uw vergunningsaanvraag moet u echter niet alleen een kopie van de voorafgaande toestemming van het land van bestemming voorleggen, maar ook een kopie van de voorafgaande toestemming van het land van afzending. In principe is dit de uitvoervergunning.

Het document hoeft niet te worden aangeleverd als de doorvoer plaatsvindt in het kader van de uitoefening van de taken van de EU, de NAVO, de VN, het IAEA, of een andere intergouvernementele organisatie waarvan Vlaanderen of België lid is, of als de doorvoer gekoppeld is aan humanitaire hulp bij een ramp of deel uitmaakt van een schenking in een noodgeval.

Houders van een erkenning als wapenhandelaar

De procedure bij doorvoer van civiele vuurwapens, onderdelen daarvan of munitie daarvoor voor houders van een erkennings als wapenhandelaar is identiek aan de procedure bij uitvoer.

Bij uw vergunningsaanvraag moet u echter niet alleen een kopie van de voorafgaande toestemming van het land van bestemming voorleggen, maar ook een kopie van de voorafgaande toestemming van het land van afzending. In principe is dit de uitvoervergunning.

Het document hoeft niet te worden aangeleverd als de doorvoer plaatsvindt in het kader van de uitoefening van de taken van de EU, de NAVO, de VN, het IAEA, of een andere intergouvernementele organisatie waarvan Vlaanderen of België lid is, of als de doorvoer gekoppeld is aan humanitaire hulp bij een ramp of deel uitmaakt van een schenking in een noodgeval.