Doorbraak in dossier Seine-Schelde

  • 4 oktober 2017

Minister-president Geert Bourgeois is verheugd dat er in Frankrijk een politieke doorbraak is gekomen in het dossier Canal Seine-Nord Europe.

De Franse minister van transport Elisabeth Borne en minister van begroting Gérald Darmanin kondigden op 3 oktober aan dat ze het geplande binnenvaart-infrastructuurproject willen verderzetten. Dat deden de ministers tijdens een bezoek van president Macron aan het Noord-Franse Amiens.

Sinds het aantreden van president Macron ontstond er onduidelijkheid over de toekomst van het Seine-Scheldeproject. De nieuwe Franse regering besloot namelijk alle geplande investeringen op het vlak van mobiliteit te herbekijken.

“Dit project vormt het sluitstuk van de Seine-Schelde-verbinding, die ook voor Vlaanderen en Wallonië van groot belang is. Het Seine-Scheldeproject is een mooi grensoverschrijdend project dat volledig past in het Europees en Vlaams beleid. Hiermee verbeteren we de internationale ontsluiting van Vlaanderen vanuit zijn zeehavens tot in Parijs. We dragen ook bij tot een ‘modal shift’ van wegtransport naar het duurzamere en veiligere vervoer via de binnenvaart”, aldus de Minister-president.

De laatste drie maanden werd vanuit Noord-Frankrijk druk uitgeoefend op de Franse regering om het project toch te laten doorgaan. Die druk werd versterkt door de demarches van Minister-president Bourgeois bij de Franse premier en de voorzitter van de regio Hauts-de-France.

Deze doorbraak herbevestigt het belang van de Vlaamse investeringen in het Seine-Schelde infrastructuurproject dat operationeel zal zijn tegen eind 2020.

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Frankrijk