Digitaal Loket dCSG

Via het Digitaal Loket kunt u uw aanvragen voor vergunningen altijd en vertrouwd indienen bij de dienst Controle Strategische Goederen. U hebt hier eveneens een overzicht van alle afgeleverde documenten en lopende aanvragen. Dankzij het Digitaal Loket kunt u onze dienst ook rechtstreeks contacteren via de berichtenmodule. Naast het aanvragen van vergunningen is het ook mogelijk om via het Digitaal loket te rapporteren over het gebruik van de vergunningen.

Om in naam van een organisatie (onderneming, instituut, instelling,...) een aanvraag te kunnen doen, dient u als medewerker eerst enkele stappen te doorlopen. Alle informatie hierover vindt u in onze handleiding "Rechtenbeheer voor het Digitaal Loket".

Om particulier een aanvraag te doen, kan u simpelweg inloggen met een eID kaartlezer.

HANDLEIDING RECHTENBEHEER

De pdf bestandHandleiding Rechtenbeheer dCSG (18.64 MB) legt uit hoe u rechten kan toekennen aan gebruikers.

RECHTENBEHEER

Om toegang te krijgen tot het Digitaal Loket moet u twee stappen doorlopen: 

  1. identiteitscontrole via het Toegangsbeheer van de Vlaamse overheid (ACM – Access Control Management)
  2. over de juiste gebruikersrechten beschikken. Het beheer van die rechten gebeurt via het Gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid (IDM – Identity Management). 
  • Indien je niet over de juiste rechten beschikt, neem dan contact op met de toegangsbeheerder binnen uw organisatie.
  • Indien er nog geen toegangsbeheerder is binnen de organisatie, volg dan stap 1 en 2 van "aanmelden als ondernemer"
  • Een toegangsbeheerder kan medewerkers koppelen aan de organisatie. Bekijk hiervoor de video's en handleiding "Praktische info voor lokale beheerders". De koppeling gebeurt aan de hand van het rijksregisternummer van de medewerker. Voor buitenlandse medewerkers kan u gebruik maken van het bis-nummer.
  • Eens gekoppeld aan de organisatie, kan je de rechten toekennen om toegang te krijgen tot een bepaalde applicatie. Voor het toekennen van de rechten tot het Digitaal loket volgt u de handleiding "Rechtenbeheer Digitaal loket"

RAPPORTERING

info

Het verkrijgen van een vergunning vereist dat u rapporteert over het gebruik van de vergunning. Hieronder vindt u het sjabloon dat u dient in te vullen en up te loaden via het Digitaal Loket. Let wel, u mag de eerste twee lijnen in het sjabloon niet wijzigen anders blokkeert de upload. 


xlsx bestandSjabloon import rapporteringslijnen dual use & militair (187 kB)
xlsx bestandSjabloon import rapporteringslijnen civiele vuurwapens (173 kB)

 

HANDLEIDING

Depdf bestandHandleiding Digitaal Loket - dCSG (2.23 MB) legt uit hoe u moet aanmelden, aanvragen aanmaken, indienen en bewerken. Handleiding_E_loket cover