Denemarken

Denemarken heeft nauwe historische en culturele banden met de rest van Scandinavië. Deze landen hanteren een gelijkaardig maatschappelijk model (Noordse welvaartsstaat), hebben een vergelijkbare staatsopbouw (centraal georganiseerd) en nemen op internationaal vlak vaak vergelijkbare posities in (aandacht voor o.m. mensenrechten, gendergelijkheid, democratische beleidswaarden als openbaarheid van bestuur en participatiegedachte, milieu,…).

Hoewel de structurele ambtelijke en politieke bilaterale samenwerking van Vlaanderen met Scandinavië eerder beperkt te noemen valt, wordt er ad hoc samengewerkt rond bepaalde thema’s (bijvoorbeeld recent bestuurlijke uitwisseling en preventie van radicalisering). Vlaanderen heeft intensieve economische en toeristische banden met de Scandinavische landen. Denemarken is een focusmarkt van Toerisme Vlaanderen, en ook Flanders Investment and Trade is er aanwezig. De Scandinavische landen zijn pioniers op vlak van Onderwijs & Onderzoek. Hun overheidsuitgaven behoren tot de hoogste ter wereld. De samenwerking met Vlaanderen op dit vlak is intens, met Zweden als duidelijke koploper. 

De Noordse landen zijn – samen met de Beneluxlanden - voorlopers wat betreft regionale integratie (samenwerking in de Noordse Raad). Op regionaal vlak werkt Vlaanderen samen met zowel Deense als Zweedse regio’s binnen het Vanguard Initiative.