De behandeling van uw aanvraag en andere vragen tijdens deze Corona-crisis

Kan u ons nog bereiken?
-    U kan ons nog bereiken via gsm en via email. Onze vaste telefoon wordt momenteel niet bemand, wij werken allen van thuis uit.

Als ik een aanvraag op papier opstuur, wordt deze dan nog behandeld?
-    Momenteel moeten wij als de meeste ambtenaren van de Vlaamse Overheid thuis werken, en hebben wij dus geen zicht op wat er op onze kantoren toekomt. Wij raden u aan om via het Digitaal Portaal in te loggen en via dit loket uw aanvraag in te dienen. Als dat niet lukt, stuur een mail naar csg@buza.vlaanderen, en wij zullen u dan telefonisch proberen verder te helpen. 
-    Als u er niet slaagt om aan te loggen op het Digitaal Loket, kan u ons steeds een scan van uw papieren aanvraag bezorgen via hetzelfde email-adres.

Kan ik als bedrijf jullie nog een origineel EUC bezorgen?
-    Wij raden aan dat u dit originele EUC best zelf bewaart. Wees er zeker van dat het een origineel document is en geen kleurenkopie. Intussen bezorgt u ons een scan van deze EUC, met een verklaring dat u de originele versie in bewaring heeft, en onmiddellijk ter beschikking kan stellen wanneer wij er om vragen. Wij behandelen uw aanvraag dan verder op basis van deze scan.

Wordt mijn vergunning nog wel opgestuurd als deze intussen werd vergund?
-    Als deze intussen werd vergund, dan zullen wij ervoor zorgen dat deze aan de post zal worden bezorgd. Wij weten echter niet hoelang de post erover zal doen om deze brief bij u te bezorgen. Een scan van de vergunning kunnen wij niet bezorgen. U kan via het Digitale Loket wel al een kopie van deze vergunning raadplegen.

Wat met de uitvoervergunningsplicht voor persoonlijke beschermingsmiddelen?
-    In het kader van de bestrijding van het coronavirus SARS-CoV-2 (en de met dat virus verbonden ziekte COVID-19), en in het bijzonder het verhelpen en voorkomen van een tekort aan beschermingsmiddelen binnen de Europese Unie, werd door middel van  Verordening (EU) nr. 2020/402 een vergunningsplicht gekoppeld aan de uitvoer van persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze vergunningsplicht werd inmiddels verlengd en verfijnd door Uitvoeringsverordening (EU) 2020/568 die onder meer voorziet in een aantal uitzonderingen op de vergunningsplicht op basis van het bestemmingsland en een nauwkeuriger overzicht geeft van de beschermingsmiddelen die gevat worden door de vergunningsplicht (i.e. brillen en vizieren voor het beschermen van de ogen, mond- en neusbeschermingsmiddelen en beschermende kleding). 

De dienst Controle Strategische Goederen is niet bevoegd voor het afleveren van vergunningen onder deze Verordening en is ook geen eerstelijnsloket.

Informatie over de in België bevoegde instantie en de aanvraagprocedure vindt u hier

Door de brede formulering van de goederen aan de hand van goederencodes is er voor sommige persoonlijke beschermingsmiddelen een mogelijke overlap met de dual-use items beschreven in 1A004 (volgelaatsmaskers, beschermingspakken, handschoenen, en schoenen) van de EU dual-use controlelijst (Verordening (EG) nr. 428/2009, zoals gewijzigd). 1A004 beschermingsuitrusting gaat onder meer over gaspakken uit één stuk, met ademluchttoestel dat onder het gaspak gedragen wordt (hazmat suit), en die voldoen aan een nationale (of equivalente) norm voor bewezen effectiviteit. Hierdoor is van dienst Controle Strategische Goederen in het kader van de bestrijding van het coronavirus SARS-CoV-2 in de meeste gevallen geen bijkomende uitvoervergunning nodig voor de beschermingsuitrusting zoals beschreven in Uitvoeringsverordening (EU) 2020/568. Bij twijfel, neem contact op met de dienst Controle Strategische Goederen.