Vlaamse UNESCO Trustfondsen

Om de samenwerking met UNESCO te stroomlijnen heeft Vlaanderen twee trustfondsen gecreëerd : het Vlaams UNESCO-Trustfonds Wetenschappen (FUST) en het Algemeen Trustfonds (FUT).

De Vlaamse expertise rond waterbeheer vormt een waardevolle bijdrage om klimaatverandering tegen te gaan via het FUST. Via het FUT, met een focus op erfgoed en Afrika, dragen we bij tot culturele preservatie en de ontwikkeling van socio-economische voordelen voor Afrika, aan mariene biodiversiteit en behoud van de oceanen en aan levende werelderfgoedsteden. Het is aldus een hefboom voor duurzame ontwikkeling en vredesopbouw.

Door projecten en activiteiten in Afrika te ondersteunen, erkent en steunt Vlaanderen de prioritaire positie die UNESCO aan deze regio heeft gegeven. Dit is in lijn met het eigen beleid van Vlaanderen met zijn partnerlanden Mozambique, Malawi en Zuid-Afrika. 

Daarnaast zet Vlaanderen in op het behoud van erfgoed in al zijn aspecten en binnen de drie erkenningstypes. Naast Werelderfgoed en Natuurlijk Erfgoed concentreert UNESCO zich ook op de bescherming van immaterieel Cultureel Erfgoed (rituelen, dansen, liederen…) en Cultureel Erfgoed onder water.

Het Vlaams UNESCO-Trustfonds ontvangt om de twee jaar een donatie van ca. 900.000 euro van de Vlaamse Overheid.

De bijdragen van Vlaanderen via het Algemeen UNESCO-Trustfonds en het Vlaams UNESCO-Trustfonds Wetenschappen waren tussen 2000 en 2016 goed voor 33 miljoen euro. Vlaanderen is hiermee een zeer geloofwaardige en constante vrijwillige UNESCO-donor.