Culturele samenwerking met Hauts-de-France verankeren

  • 25 januari 2018

Op 25 januari sloten Vlaanderen en de Noord-Franse grensregio Hauts-de-France een overeenkomst voor culturele samenwerking. In de Gentse Vooruit ondertekenden Vlaams Cultuurminister Sven Gatz en de Vice-Voorzitter van Hauts-de-France bevoegd voor Cultuur, François Decoster, de samenwerkingsovereenkomst.

De doelstellingen van de samenwerking zijn drievoudig: de uitwisseling en mobiliteit bevorderen van culturele actoren uit beide gebieden; opkomend talent over de landgrenzen heen ondersteunen; en politieke samenwerking rond cultuur in de Europese programma’s. De Vlaamse Gemeenschap en Hauts-de-France maken daartoe jaarlijks een gezamenlijk budget van 110.000 euro vrij.

Minister Sven Gatz: “De Franse regio Hauts-de-France en Vlaanderen zijn historisch, socio-economisch en cultureel al sterk verweven. Met de nieuwe overeenkomst willen we die bestaande culturele samenwerking verankeren en nieuwe initiatieven tot stand helpen brengen.”

Vice-voorzitter François Decoster, tevens burgemeester van Saint-Omer: “Deze overeenkomst verandert de grens tussen onze twee regio’s in een verbindende factor van convergerende ambities van Hauts-de-France en de Vlaamse Gemeenschap.”

Klik hier om de ondertekende akte te bekijken

Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Parijs

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Foto: (c) Michiel Devijver