Cultureel akkoord tussen het Koninkrijk België en de Republiek Finland

Korte inhoud: 19/06/1979

Bekrachtiging en afkondiging: 30/06/1982

Publicatie decreet in Staatsblad: 27/11/1982

Internationale ratificatie: 21/09/1982

Inwerkingtreding: 21/10/1982

Bekendmaking in Staatsblad: 22/04/1983

pdf bestand348_Akte in het Nederlands.pdf (169 kB)

pdf bestand348_Akte in het Frans.pdf (160 kB)

pdf bestand348_Decreet.pdf (56 kB)

pdf bestand348_Werkprogramma 1998-2000 in het Engels.pdf (171 kB)

pdf bestand348_Werkprogramma 2001-2005 in het Nederlands.pdf (173 kB)