Cultureel akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Korea

Korte inhoud: Culturele samenwerking België - Zuid-Korea

Ondertekening: 21/03/1980

Bekrachtiging en afkondiging: 30/06/1982

Publicatie decreet in Staatsblad: 27/11/1982

Internationale ratificatie: 19/10/1982

Inwerkingtreding: 19/10/1982

Bekendmaking in Staatsblad: 27/11/1982

pdf bestand358_Akte in het Nederlands.pdf (238 kB)

pdf bestand358_Akte in het Frans.pdf (233 kB)

pdf bestand358_Decreet.pdf (36 kB)