Conventie van de Verenigde Naties inzake transparantie bij arbitrage tussen de investeerders en staten gebaseerd op verdragen

Korte inhoud: De conventie (uncitral) is een mechanisme om de nieuwe transparantieregels van toepassing te maken op geschillen in het kader van de meer van 3000 bilaterale en multilaterale investeringsverdragen die van kracht zijn. Voor Vlaanderen gaat het dan vooral om geschillenbeslechtingsclausules in de ongeveer negentig BLEU-investeringsakkoorden, het Europese Energiehandvest en overeenkomsten van de Europese Unie met derde landen.

Ondertekening: 15/09/2015

pdf bestand1128_Ondertekende akte in het Engels.pdf (289 kB)