Controle Strategische Goederen

Deze dienst is het aanspreekpunt voor de controle op alle in-, uit- en doorvoer en overbrenging van strategische goederen: defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie en producten en technologie voor tweeërlei gebruik (“dual-use producten”).