Contact

Algemene contactgegevens

csg@vlaanderen.be
 

VLAAMSE OVERHEID - HERMAN TEIRLINCKGEBOUW
DEPARTEMENT BUITENLANDSE ZAKEN
DIENST CONTROLE STRATEGISCHE GOEDEREN

HAVENLAAN 88 BUS 80
1000 BRUSSEL

 

Diensthoofd:

Liesbet Servranckx
Liesbet.servranckx@vlaanderen.be
M: +32 499 77 40 33

 

Voor vragen over de classificatie van dual use goederen en andere technische vragen:

 

Voor geopolitieke of juridische vragen over de handel in dual use goederen:

 

Voor specifieke vragen met betrekking tot de in-en uitvoer van civiele vuurwapens, onderdelen en munitie:

 

Voor specifieke vragen met betrekking tot wapens waarvan de in-, uit- en doorvoer en de overbrenging verboden zijn, defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal en ordehandhavingsmateriaal:

 

Voor vragen met betrekking tot rapportering van gebruikte vergunningen, toezicht en handhaving: