Consultatie Malawi over nieuwe landenstrategie

  • 20 november 2017

Op 15 november vond in Lilongwe de vijfde bilaterale consultatie over ontwikkelingssamenwerking tussen Vlaanderen en Malawi plaats. Deze bijeenkomst betekende de start voor de opmaak van de derde Landenstrategienota tussen Vlaanderen en Malawi voor de periode 2019-2023.

De huidige samenwerking tussen Vlaanderen en Malawi in de landbouwsector wordt ten zeerste gewaardeerd door de Malawische overheid. De krijtlijnen van het nieuwe vijfjarige samenwerkingsprogramma zullen dan ook gebaseerd zijn op het principe van continuïteit. Vlaanderen zal blijven inzetten op het ontwikkelen van een duurzame en klimaat-slimme landbouwsector. Dit om bij te dragen tot de voedselzekerheid en -veiligheid van kleine boeren in Malawi. De focus zal blijven op landbouwvoorlichting, toegang tot inclusieve markten, het organiseren van de boer en op duurzaam landbeheer.

Vlaanderen wenst verder inzetten op innovatieve projecten en stelt samenwerking met verschillende partners centraal. Goed bestuur, mensenrechten en gender zijn kernwaarden die als een rode draad doorheen de verschillende programma’s zullen lopen.

Algemene afvaardiging van de Vlaamse Regering in Zuidelijk Afrika